Meditatie
 
Wat is meditatie?         

Meditatie komt oorspronkelijk van vedisch hindoeïsme wat de oudste godsdienst is van de wereld die meditatie als een geestelijk en godsdienstig gebruik verklaart.

Bewijs van de oorsprong van meditatie is terug te vinden in de tijd van geregistreerde geschiedenis. Archeologen vertellen ons dat het gebruik onder de eerste Indiase beschaving heeft bestaan. 
Indiase Bijbels die terug 5000 jaren dateren beschrijven meditatietechniek. Van zijn oude begin en over de duizenden jaren, meditatie heeft in een gestructureerd gebruik vandaag die door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt worden van alle nationaliteiten en godsdiensten geloof .

Meditatie komt meer voor in Azië. Meditatie is daar wijd bekend en beoefend, ook door de gewone mensen. Een mogelijke beschrijving van de Aziatische opvatting over meditatie, zoals een kind het daar al leert, is :'Meditatie is een stille geest'. Tal van metaforen of vergelijkingen of beschrijvingen zijn dan nog mogelijk.

De oefening bestaat er daar dus juist in de geest leeg te maken en nergens aan te denken. Er wordt ook in het oosten traditioneel veel gemediteerd met een object, peinzen over iets: maar dan nog is het uiteindelijke doel de stille, lege geest, waarin het denken tot rust is gekomen.

Het klassieke werk de Yoga Sutra van Patanjali beschrijft deze van oorsprong klassieke Indische opvatting kernachtig in de 2-4de sutras van hoofdstuk 1 'Samapadhi': 'nu een uiteenzetting over yoga; yoga is de bewegingen in de geest tot rust te brengen; dan rust de ziener in zijn werkelijke aard; anders identificeert de ziener zich met de bewegingen.'

Alle andere geestelijke meditatieoefeningen uit de oosterse traditie hebben klassiek uiteindelijk dit geestelijk nirwana tot doel. Het is in deze geestelijke staat van helderheid en rust dat de mens verlicht of bevrijd is. De mediterende Boeddha wordt dan ook vaak met een glimlach voorgesteld.In het heden ontmoeten oosten en westen elkaar meer en nauwer en men mag hopen dat er nog veel van elkaar zal geleerd worden. Concreet staat het christendom voor de uitdaging het verschijnsel meditatie te absorberen door meditatie ruimer te erkennen als basis en hulpmiddel in het geloof.

Als besluit kan immers gesteld worden dat meditatie een hulpmiddel is, zoals een medicijn, dat bestaat uit de geest te laten rusten, of op één of andere manier bezig te houden.

Maar meditatie kan ook begrepen worden als een onderzoek, een leerproces waarin men voor zichzelf leert vragen stellen en nadenken, om te begrijpen.

Meditatie bestaat uit ergens aandacht aan geven.Iedere mens kent eigenlijk wel de 'mediterende' staat van de geest: het gaat om een natuurlijke staat van de geest waar bijvoorbeeld kinderen en sommige individuen merkbaar in verkeren. Daarom is het zo moeilijk of zelfs onmogelijk om deze natuurlijke staat door oefening te verkrijgen.

Geen enkele stap in deze richting gaat verloren (leert de ervaren oosterse traditie) en bewijzen van het nut van meditatie zijn er voldoende, ook in het westen.

Steeds meer topsporters, politici en corporate executives komen erachter: het maakt niet uit wat je doet, je boekt betere resultaten als je mediteert. In deze cursussen  laten wij de deelnemers kennismaken met de technieken van meditatie, de filosofie, de voordelen en toepassing in het dagelijks leven. Mediteren, elke activiteit die ons in het NU brengt en vasthoudt, lijkt op het eerste gezicht geen duidelijk raakvlak met het bedrijfsleven of publieke organisaties te hebben. In onze visie is mediteren elke techniek die in ons in staat stelt ons lichaam en geest te relaxen en bovendien onze geest te verlossen van onnodige gedachtes en hersenactiviteit. We vergroten d.m.v. meditatie onze mental kracht en verkrijgen een betere focus en concentratievermogen. Helder denken leidt tot betere beslissingen, meer creativiteit en minder verspilling van energie. Betere beheersing van je gevoelens en emoties leidt tot een verbetering van de sociale relaties. Wanneer we leren te mediteren zullen we vaker volledig aanwezig, geconcentreerd in het huidige moment zijn. Wanneer we vaker in NU zijn en minder door onnodige gedachten (angst, twijfels, frustraties, privé-beslommeringen, conflicten, conditioneringen, etc) gehinderd worden zullen we niet in balans zijn.

 

Lichamelijke Voordelen van Mediteren

 •  Stabiliseert het autonome zenuwstelsel

 •  Verlaagt de hartslag

 •  Reduceert de snelheid van de ademhaling

 •  Bloeddruk gaat drastisch omlaag

 •  Lagere biologische leeftijd gemeten na standaard kenmerken van veroudering van het lichaam.

 •  De Galvanic Skin Response (GSR) neemt toe

 •  EMG activiteiten nemen toe

 •  Cardiovasculaire effectiviteit wordt verhoogd.

 •  Ademhaling effectiviteit neemt toe

 •  Huid raakt beter doorbloed

 •  Maag en darm functie verbeteren

 •  Endocriene functie wordt verhoogd

 •  Spierflexibiliteit neemt toe

 •  Inname zuurstof verstrekt

 •  Bewegingsmogelijkheden, mobiliteit en flexibiliteit nemen toe

 •  Hand-oog coördinatie neemt toe

 •  Reactiesnelheid wordt verhoogd

 •  Lichaamshouding verbetert

 •  Kracht en weerstand nemen toe

 •  Uithoudingsvermogen neemt toe

 •  Verhoogt energieniveau en vitaliteit

 •  Gewicht stabiliseert op 'normaal' niveau

 •  Slaapvermogen verbetert en inslaaptijd neemt af

 •  Pijn vermindert

 •  Stabiliteit verbetert

 •  Diepte perceptie neemt toe

 •  Verhoogde mate van relaxen en kunnen relaxen/ontspannen

 •  Verminderd spierspanning

 •  De productie van serotonine neemt toe

 •  Vermindert menstruatie pijnen

 •  Minder routinematig en dus op de 'automatische piloot' werken

 •  Onszelf, andere en informatie helderder gaan zien

 •  Meer systeemdenken i.p.v. proces en dus met een meer holistische kijk processen en situaties benaderen

 •  De juiste beslissingen gaan nemen en oplossingen gaan kiezen

Meditatie gratis lessen elke maandag avond, begint weer in maart 2016

(Capelle a/d IJssel)

Gratis yoga lessen elke woensdag in Rotterdam. Schrijf u nu in!!!! (vol is vol)

 

Aanmeldingsformulier
Gratis lessen :
 Yoga  Meditatie
 E-boek gratis Ayurveda  
Naam:
Email:
Tefoonnummer:
type de Beveiligingscode over: